Miljöfrågorna har blivit allt viktigare under de senaste åren och miljöopinionen har vuxit sig stark. Allt fler av våra kunder vill handla “miljövänligt”.

För vår fortsatta utveckling är det nödvändigt att tillfredsställa kundernas behov av att genom sitt val av miljömärkta varor kunna verka för en bättre miljö och genom förtroendeskapande åtgärder stärka vår ställning på marknaden.

astmallergi
bramilj_val
eublomman

Detta innebär att vi skall:
• Förebygga föroreningar med produkter märkta med Astma och Allergi Förbundet, Bra Miljöval, EU-blomman etc.

• I all vår verksamhet ständigt förbättra miljösituationen på ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Vi skall vara och uppfattas som ansvarsfulla och progressiva i vårt miljöarbete.

• Bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning är för oss ett minimikrav samt att granska resultatet av vår miljösatsning och sätta nya mål.

• Lagra och distribuera våra produkter på ett säkert sätt och eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter.

• I våra kontakter med leverantörer verka för en reducering av förpacknigsmängden och att miljöanpassade material som kan ingå i kretsloppet prioriteras.

• Minska vår miljöpåverkan genom att minimera vår användning av energi och genom att källsortera restprodukter. · Till kunder, myndigheter och övriga intressenter ge öppen och saklig information om vårt och våra leverantörers miljöarbete.

• Fortlöpande utbilda och involvera alla anställda i vårt miljöarbete för att ha god kunskap om varornas och verksamhetens miljöegenskaper samt anpassa sortiment och verksamheten efter ny kunskap och nya miljökrav.